Regulamin promocji

Regulamin promocji tedee rabat 10%

 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „tedee rabat 10%”.
 2. Organizatorem Promocji jest Gerda Sp. Z. o. o Sokołów, ul. Sokołowska 49, 05-806 Komorów Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000246890, kapitał zakładowy 60 796 000,00 zł, numer identyfikacyjny NIP: 6751341621. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego igerda.pl (dalej również: „Sklep”).
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 27.11.2020 r. i trwa do 05.12.2020 r. lub do wyczerpania zapasów.
 4. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie, ale tylko raz podczas składania jednego zamówienia.
 5. Promocja polega na przyznaniu Klientowi rabatu o wartości 10% (Korzyść) na wybrane produkty (zestawy tedee powered by GERDA).
 6. Na stronie https://igerda.pl/pl/c/Zestawy/107 dostępne są wszystkie produkty biorące udział w promocji.
 7. Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie zakupu wybranego lub wybranych produktów z zestawów tedee powered by GERDA ze strony www.igerda.pl dostępnych w ramach promocji.
 8. Promocja dotyczy wyłącznie wybranych produktów dostępnych, opublikowanych na stronie www.igerda.pl.
 9. Rabat nie przysługuje na usługę transportową, nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z innymi kodami rabatowymi.
 10. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, wartość zamówienia pomniejszy się o naliczoną Korzyść. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.
 11. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 12. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 13. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.
 14. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 15. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://igerda.pl/regulamin-zakupow
 16. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@igerda.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 17. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
  2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
  3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 1. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://igerda.pl/regulamin-zakupow oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl